Πιστοποίση VELLUM

Η Πληροφορική ή αλλιώς επιστήμη των υπολογιστών ονομάζεται η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη
η οποία ερευνά τα θεωρητικά θεμέλια
και τη φύση των πληροφοριών, των αλγορίθμων και των υπολογισμών,
καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα.

Vellum Global Educational Services

Η Vellum Global Educational Services με μια ευρεία και διαρκώς αυξανομένη γκάμα πιστοποιητικών στον κλάδο της πληροφορικής καλύπτει τόσο τις αρχικές – βασικές δεξιότητες, όσο και τις πλέον ειδικευμένες, οι οποίες σχετίζονται με καινοτόμες και περιζήτητες εφαρμογές.
Τα 20 πιστοποιητικά του τομέα επικυρώνουν τη γνώση των κατόχων παρέχοντας τους ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
Στο σύνολο των πιστοποιητικών χρησιμοποιείται μια αυστηρή δέσμη κριτηρίων, ένα αμάλγαμα το οποίο περιλαμβάνει την ποιότητα του περιεχομένου, τη διαδραστικότητα και τα συνδυαστικά ερωτήματα με σκοπό η αξιολόγηση των δεξιοτήτων να είναι ενδιαφέρουσα και συγχρόνως αποτελεσματική.

Ο Κλάδος Πληροφορικής Αποτελείται

Οι επαγγελματικές δυνατότητες των κατόχων πιστοποιητικών της Vellum εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, καλύπτοντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και ενισχύοντας παράλληλα τη διδασκαλία, την έρευνα σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, καθώς και τη μελέτη, την επίβλεψη, την αξιολόγηση, τη συντήρηση αλλά και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε σχετικά με την εκάστοτε ειδικότητα πεδία.