Ρομποτική2018-06-21T12:06:10+03:00

Τα δικά σας παιδιά θα προγραμματίζουν τα αυριανά ρομπότ…

Εκπαιδευτική Ρομποτική-STEM

H Εκπαιδευτική Ρομποτική εισάγει τους μαθητές στο μοντέλο εκπαίδευσης  STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics] που είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά.

Σε όλη την Ευρώπη οι χώρες που θέλουν να αναπτύξουν τη βιομηχανία τους προσπαθούν να εντάξουν το STEM στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια). Προς αυτή την κατεύθυνση έχει αρχίσει (από το 2009) μια προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, με έδρα τις Βρυξέλλες, ώστε κάποια σχολεία να αναπτύξουν πιλοτικά νέες δραστηριότητες μάθησης και τεχνολογίες στην τάξη, διερευνώντας τη χρήση νέων παιδαγωγικών εργαλείων για τη διδασκαλία STEM.

Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. Με την εφαρμογή του STEM μέσω projects, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες που είναι σχετικές με την παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες (συνεργασία), ενώ έχει αναφερθεί ότι μειώνει το χάσμα γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικά κράτη.

Robotics Junior

(για παιδιά Α, Β, Γ τάξεων Δημοτικού Σχολείου)

Απευθύνεται σε παιδιά χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη Ρομποτική. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Κάθε ομάδα υλοποιεί projects που περιλαμβάνουν κατασκευή και προγραμματισμό ρομποτικών εφαρμογών. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τους αριθμούς βιωματικά χρησιμοποιώντας εναλλακτικά υλικά.

Τα projects βασίζονται στο επίσημο πρόγραμμα εργαστηρίων της Lego Education.
Κάθε εργαστήριο διαρκεί 90 λεπτά.

Robotics Senior

(για παιδιά Δ, Ε , ΣΤ τάξεων Δημοτικού Σχολείου)

Με το εκπαιδευτικό πακέτο WeDo 2.0 & Scratch οι μαθητές εισάγονται στο μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.M. του οποίου η δραστηριότητα ρομποτικής είναι η απόλυτη έκφραση. Με την βοήθεια των μηχανοκίνητων μοντέλων της LEGO® και τα ειδικά διαμορφωμένα σενάρια σχετικά με την ενέργεια, την ανακύκλωση, τη βιολογία, τα φυσικά φαινόμενα, τον πλανήτη, το διάστημα κλπ. οι μαθητές κατασκευάζουν και προγραμματίζουν δίνοντας “ζωή” στις δημιουργίες τους.
Για τον προγραμματισμό χρησιμοποιείται το επίσημο λογισμικό της LEGO® και το ελεύθερο λογισμικό Scratch, με την βοήθεια των οποίων οι μαθητές αναπτύσσουν την αλγοριθμική τους σκέψη δημιουργούν τον πρώτο τους κώδικα προγραμματισμού.
Οι ομάδες αυτού του επιπέδου μπορούν να πάρουν μέρος και στον Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής.

Robotics Teen

(για παιδιά Ε – ΣΤ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου)

Οι μεγαλύτεροι πλέον μαθητές ασχολούνται με πιο σύνθετες κι απαιτητικές κατασκευές χρησιμοποιώντας την ναυαρχίδα της LEGO®, το πακέτο Lego Mindstorms NXT, EV3 & Arduino. Έχοντας πλέον στην διάθεση τους πολλούς αισθητήρες (κίνησης, χρώματος, αφής κλπ.) και μοτέρ, καλούνται να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν τα δικά τους ρομπότ. Μέσα από το επίσημο λογισμικό της LEGO® και δικών μας ειδικών προγραμμάτων, οι μαθητές πειραματίζονται προσπαθώντας να λύσουν με το ρομπότ που κατασκεύασαν πάσης φύσεως προβλήματα της μηχανικής, της φυσικής και της γεωμετρίας.

Νέα Ρομποτική

Free WordPress Themes, Free Android Games