Η εκμάθηση προγραμματισμού Η/Υ

…βοηθάει τα παιδιά

Η εκμάθηση προγραμματισμού Η/Υ θα βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν το πως λειτουργούν τα προϊόντα τεχνολογίας, να διερευνήσουν νέες ιδέες και να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα.
Μέσα από τα προγράμματα Scratch , Logo, ΗΤΜL, C++ κ.τ.λ. τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον προγραμματισμό , αποκτούν γνώσεις , αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, καλλιεργούν σημαντικές δεξιότητες, όπως ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης χρόνου, δημιουργική συνεργασία και ομαδικότητα. Συμμετέχουν στην Ευρωπαική Εβδομάδα Προγραμματισμού , προετοιμάζονται να γίνουν οι προγραμματιστές του μέλλοντος ….

Πτυχιούχοι Πληροφορικής

*Οι πτυχιούχοι Πληροφορικής αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του σύγχρονου εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής οικονομίας και η ζήτησή τους αυξάνει με ρυθμούς 3% ετησίως. Σε αντίθεση, ο αριθμός των αποφοίτων σχολών Πληροφορικής, δεν αυξάνει με ανάλογους ρυθμούς και εάν το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπιστεί τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, μέχρι το 2020 θα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 825.000 κενές θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα σχετικά με την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες

Προγγραμματισμό με τις ακόλουθες γλώσσες

  • LOGO

  • SCRATCH
  • HTML
  • C++