Eκπαιδευτικό Κέντρο Τρίπολης
«ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ»

To Eκπαιδευτικό Κέντρο Τρίπολης «ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» ιδρύθηκε το έτος 1990 στην Τρίπολη ως Σχολή Πληροφορικής (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών).
Το 2007 μεταφερθήκαμε σε υπερσύγχρονες τόσο κτιριακά όσο και από πλευράς εξοπλισμού εγκαταστάσεις στην οδό Δούνια 1 & Ελ. Βενιζέλου 57-59.
Το 2014 πιστοποιηθήκαμε από τον ΕΟΠΠΕΠ ως ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 με ΑΜΕΑ και αριθμό πιστοποίησης 2000112.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει από το Κέντρο μας εκατοντάδες μαθητές από 5 έως 18 ετών , καθώς και ενήλικες και έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί επιτυχώς στην χρήση Η/Υ καθώς και σε πάρα πολλά πεδία της Πληροφορικής .

Τα πρωτοποριακά προγράμματα που εφαρμόζουμε (στηρίζονται στο job simulation (προσομοίωση εργασίας) και υποστηρίζονται από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς του κόσμου .

Tαυτόχρονα το κέντρο μας ασχολείται με την εκπόνηση ερευνών ειδικά για παιδιά , ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με τις ηλικίες , συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες (Grundtvig, Erasmus +κ.τ.λ.) .

Έχοντας κερδίσει σημαντικές διακρίσεις και συνεργασίες, το εκπαιδευτικό μας κέντρο παρακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις που σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο στο χώρο της εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αναπροσαρμόζει και εμπλουτίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του με νέα γνωστικά αντικείμενα – εχέγγυα για την πρόοδο και την καταξίωση.

 • Διαδικτυακή (online) και δια ζώσης διδασκαλία
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
 • Προσωπική φροντίδα σε κάθε μαθητή
 • Προετοιμασία για όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποιητικών
 • Σύγχρονα διαμορφωμένος χώρος
 • Οικονομικά Δίδακτρα, Ειδικές τιμές για αδέρφια και πολύτεκνους

Πλήρης εφαρμογή των εκάστοτε οδηγιών του ΕΟΔΥ και Υπ. Παιδείας

για την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους από τον COVID-19

Φιλοσοφία – Στόχοι

 • Δομούμε μια άλλη σχέση με τη γνώση και μετακινούμαστε από την προσέγγιση της στεγνής μετάδοσης σε μια διαδικασία δόμησης, απόκτησης, αυτόαξιολόγησης και τεκμηρίωσης με το να εισάγουμε τους μαθητές μας σε διαδικασίες αναστοχασμού και έρευνας, καλύπτοντας τόσο ατομικές όσο και συλλογικές γνωστικές διαδικασίες και περιεχόμενο.
 • Προωθούμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και την προοδευτική απόκτηση αυτονομίας στις τάξεις, μέσα από πραγματικές εμπειρίες.
 • Προωθούμε και βελτιώνουμε τις ικανότητες συνεργασίας στην εργασία και τις συλλογικές δημιουργίες.
 • Αυξάνουμε τη διαθεματική προσέγγιση και δημιουργούμε σύνδεση μεταξύ των μαθημάτων με το να Διαρθρώνουμε προγράμματα τα οποία απαιτούν διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση.
 • Προετοιμάζουμε τα παιδιά ώστε να είναι οι αυριανοί ενήλικες που θα σκέφτονται έξω από τα συνηθισμένα (έξω από το «κουτί»), και με κριτική σκέψη θα λύνουν τα προβλήματα.
 • Δουλεύουμε με τα ΠΑΙΔΙΑ που θα είναι οι αυριανοί πολίτες αυτού του κόσμου, τα ΠΑΙΔΙΑ που θα διαμορφώσουν το Μέλλον, γιατί η Γνώση είναι το Μέλλον . Τα ΠΑΙΔΙΑ που θα έχουν πρώτα δικαίωμα στην Εργασία και την Επιτυχία.!!!

Με αυτή τη φιλοσοφία πορευόμαστε εδώ και 26 χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης και με αυτή τη φιλοσοφία θα συνεχίσουμε να κατακτάμε μαζί με εσάς τους στόχους μας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ πιστεύουμε στη δυναμική της ομάδας. Γι’ αυτό ο Επιστημονικός μας πυρήνας αποτελείται από ανθρώπους με μακρόχρονη πείρα στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση των σύγχρονων τάσεων της παραγωγικής διαδικασίας.
Η επιλογή των στελεχών του έχει γίνει με άξονα :

 • Tην εμπειρία τους σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και τις συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

 • Tην επιτυχή ενασχόλησή τους με project για παιδιά από 5 έως 18 ετών.
 • Tη μακρόχρονη πείρα τους στη διδασκαλία.

Kαι δε σταματάμε εδώ, επενδύουμε και στηρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας που με σταθερότητα, πάθος , δημιουργικότητα και αγάπη αξιοποιώντας προοδευτικές και καινοτόμες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές διαδικασίες , οδηγεί στην πρωτιά των μαθητών μας σε όλα τα επίπεδα , μέσα από την:

 • Διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων για γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του τομέα δραστηριοποίησης του κάθε στελέχους, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή τους σε αυτά.
 • Ενθάρρυνση και στήριξη ατομικών πρωτοβουλιών των στελεχών μας για ανέλιξη μέσα από συμμετοχές σε συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα καθώς και κατάλληλες μετεκπαιδεύσεις.
 • Προώθηση συνεργασιών με πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά ιδρύματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού χώρου.

Και όλα αυτά για να έχουν πάντα οι εκπαιδευόμενοί μας τους καλύτερους καθηγητές και τους καλύτερους συνεργάτες…Αρχή φόρμας
Το Εκπαιδευτικό μας Κέτρο είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ) με κωδικό πιστοποίησης 11101138.

Δραστηριότητες

TO EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ συνεισφέρει δυναμικά στην εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και ταυτόχρονα προάγει την ομαδικότητα και τη δημιουργικότητα μέσα από μία πληθώρα δράσεων :

 • Ανάπτυξη διακρατικών – διευρωπαϊκών δραστηριοτήτων.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

 • Υπηρεσίες εξουσιοδοτημένων εξεταστικών κέντρων.

 • Συμμετοχή σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς.
 • Ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού.
 • Ενημερωτικές Ημερίδες.
 • Εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος.
 • Διοργάνωση εορτών κάθε Χριστούγεννα και Απόκριες.
 • Αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις για τους μαθητές που αποφοιτούν.
 • Κοινά project με άλλα εκπαιδευτήρια.
 • Συμμετοχή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.τ.λ..