Έχεις ECDL; Είσαι περιζήτητος!

To ECDL Core αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL.
To EDCL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ
και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου
και τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου.

ECDL Core+

To ECDL Core+ αποτελεί μια διευρυμένη και πιο ευέλικτη μορφή του ECDL Core. Με ανανεωμένες αλλά και καινούργιες ενότητες, το ECDL Core+ είναι το απόλυτο εργαλείο πιστοποιημένης γνώσης για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί γνώσεις πολλαπλών πεδίων. Η νέα δομή των βασικών ενοτήτων του ECDL, καθιστά πιο ευέλικτη τη διαδικασία πιστοποίησης, συνδυάζοντας τις βασικές ενότητες εφαρμογών γραφείου και χειρισμού ενός Η/Υ με τις πιο εξειδικευμένες εφαρμογές ενός Η/Υ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον υποψήφιο να συνδυάσει όσες και όποιες ενότητες θέλει και να ενισχύσει έτσι σημαντικά το βιογραφικό του, σύμφωνα με το πεδίο που τον ενδιαφέρει.

Οι επτά (7) βασικές δεξιότητες του ECDL Core εμπλουτίζονται με πέντε (5) επιπλέον ενότητες, οι οποίες είτε είναι ενότητες που έχουν ανανεωθεί και επικαιροποιηθεί όπως το WebStarter Syllabus v 1.5 που αλλάζει σε M10 Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing) Syllabus v2.0 και το ImageMaker Syllabus v 1.5 που αλλάζει σε M9 Επεξεργασία Εικόνων (Image Editing) Syllabus v2.0 είτε είναι τελείως νέες ενότητες σε νέα γνωστικά πεδία που έχουν προστεθεί στις αρχικές όπως η ενότητα Μ12 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security) και Μ13 Προγραμματισμός Έργων (Project Planning).
Για να αποκτήσετε το ECDL Core+ πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τουλάχιστον οκτώ (8) ενότητες με υποχρεωτικές τις ενότητες Μ2, Μ3, Μ4 και Μ7.

4 Υποχρεωτικές Ενότητες

 • Χρήση Η/Υ και Διαχείρηση Αρχείων (Χρήση Υπολογιστή και Διαχείρηση Αρχείων)
 • Επεξεργασία κειμένων
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία)

4 Οποιεσδήποτε άλλες Ενότητες

 • Διαδυκτιακή Συνεργασία
 • Βάσεις Δεδομένων (Χρήση Βάσεις Δεδομένων)
 • Παρουσιάσεις
 • Σχεδίαση σε 2 επίπεδα μέσω Η/Υ
 • Επεξεργασία εικόνων
 • Επεξεργασία ιστοσελίδων
 • Digital Marketing
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Προγραμματισμός Έργου

Έχεις ECDL; Είσαι περιζήτητος!

ΕCDL ADVANCED

Το πρόγραμμα ECDL στο επίπεδο των Προχωρημένων Δεξιοτήτων περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες, που συνολικά συνθέτουν το ECDL Expert. Το ECDL Προηγμένου Επιπέδου εκτείνεται σε ανώτερο επίπεδο από το ECDL Core/Progress και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων.

Στις μέρες μας δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση που να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχουν στους εργαζόμενους οι λεγόμενες “εφαρμογές γραφείου”. Το Πρόγραμμα ECDL Expert [Προηγμένου Επιπέδου], αφορά στην πιστοποίηση δεξιοτήτων προηγμένου επιπέδου για τις εφαρμογές αυτές. Tο ECDL Expert πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ΣΕ ΟΛΕΣ τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες:

 • ECDL Expert | Επεξεργασία Κειμένου [AM3]
 • ECDL Expert | Υπολογιστικά Φύλλα [AM4]
 • ECDL Expert | Βάσεις Δεδομένων [AM5]
 • ECDL Expert | Παρουσιάσεις [AM6]

Τα γνωστικά αντικείμενα του ECDL Expert επεκτείνονται πέραν των γνωστικών περιοχών του ECDL Core/Progress. Θεωρείται όμως δεδομένο ότι ένας υποψήφιος του ECDL Expert ήδη κατέχει τις γνώσεις που περιγράφονται στην Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) της αντίστοιχης Ενότητας του Βασικού Επιπέδου.

Tο ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις τέσσερις (4) αυτές ενότητες και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα.