Ονοματεπώνυμο  Όνομα πατρός  Ενότητα  Αποτέλεσμα
ΔΗΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (2007 σε Win7) 89%
ΚΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (2007 σε Win7) 96%
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (2007 σε Win7) 92%
ΔΗΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (2007 σε Win7) 92%
ΚΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (2007 σε Win7) 100%
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (2007 σε Win7) 100%
ΔΗΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (2007 σε Win7) 89%
ΚΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (2007 σε Win7) 100%
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (2007 σε Win7) 92%
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (2007 σε Win7) 100%
ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (2007 σε Win7) 89%
ΛΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (2007 σε Win7) 100%
ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (2007 σε Win7) 92%
ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (2007 σε Win7) 100%
ΚΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2007 σε Win7) 96%
ΛΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (2007 σε Win7) 100%
ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (2007 σε Win7) 96%
ΚΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (2007 σε Win7) 96%
ΛΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (2007 σε Win7) 100%